Ограничено паркиране на МПС на 23.03.2019г.

Уважаеми граждани, уведомяваме ви, че на 23.03.2019 г. /събота/ ще се извърши почистване /метене и миене/ със специализирана техника по главните улици в гр. Куклен. Молим за вашето разбиране и съдействие да се ОГРАНИЧИ ПАРКИРАНЕТОна МПС от 7:00 ч. до 13:00 ч. на...

Изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ 016061 в м. „Кайнаклъка“ с цел промяна Предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди за „Жилищно застрояване“

Изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ 016061 в м. „Кайнаклъка“ с цел промяна Предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди за „Жилищно...

Тестване на локална автоматизирана система за оповестяване на производствената и складовата база на КЦМ АД

Във връзка с ежегодно тестване на локалната автоматизирана система за оповестяване на производствената и складовата база на КЦМ АД на 01.04.2019 г. /понеделник/ от 13.00 часа   ще бъде извършена тренировка чрез задействане на акустични сигнали и гласови съобщения....

Съобщение по чл. 32 от ДОПК

Съобщение по чл. 32 от ДОПК до „КАМБАНА 1872“ EOOД, гр. Пловдив представлявано от г-жа Петя Лимонова.