На вниманието на всички собственици на сгради завършени на груб строеж, на територията на Oбщина Kуклен

Звено „Mестни данъци и такси“ към дирекция АПИО, ФСД и МДТ Oбщина Kуклен, уведомява всички собственици на сгради завършени на груб строеж, че съгласно параграф 28 от ПЗР към закона за изменение и допълнение на закона за корпоративното подоходно облагане,...