На вниманието на всички собственици на сгради завършени на груб строеж, на територията на Oбщина Kуклен

Звено „Mестни данъци и такси“ към дирекция АПИО, ФСД и МДТ Oбщина Kуклен, уведомява всички собственици на сгради завършени на груб строеж, че съгласно параграф 28 от ПЗР към закона за изменение и допълнение на закона за корпоративното подоходно облагане,...

Обявления на решения на ОБС от 31.01.20 г. по чл. 124а от ЗУТ

О Б Я В Л Е Н И Я на Решения на Общински съвет Куклен по чл. 124а от ЗУТ   Община Куклен, област Пловдив, на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че с  Решение № 33 на ОБС Куклен, взето с протокол  № 8 от 31.01.2020 г., на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от...

ВНИМАНИЕ – инфлуенца (птичи грип) по птиците

Във връзка с предотвратяване проникването на заболяването Инфлуенца /птичи грип/ по птиците на територията на община Куклен, уведомяваме всички собственици на домашни птици да следват дадените указания: Да не се допуска излизане на домашни птици извън дворовете; Да се...