Иформация за гражданите във връзка с ограничаване достъпа до сградата на общинска администрация куклен, предвид обявената грипна епидемия и регистрираните случаи на COVID-19 в България

Уважаеми съграждани, Издадени са заповеди № РД-01-114/05.03.2020 г. и № РД-01-117/08.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването за обявяване на грипна епидемия на територията на страната от 06.03.2020 г. до 11.03.2020 г. /включително/ и за определяне на ограничителни...

Препоръки от Министерството на туризма във връзка с риска от разпространение на коронавирус COVID-19

Във връзка с риска от разпространение на коронавирус COVID-19, решение на Министерския съвет от извънредното заседание проведено на 8 март 2020 г., разпореждания на Националния оперативен щаб, Заповед № РД-01-117/08.03.2020 г., на министъра на здравеопазването и...

На основание писмо на Министерство на здравеопазването изх. № 16-00-4/10.03.2020 г. и във връзка с разпространението на епидемията от COVID-19 и обявената от Световната здравна организация степен на спешност за общественото здраве от международно значение са изпратени следните инструктивни материали:

На основание писмо на Министерство на здравеопазването изх. № 16-00-4/10.03.2020 г. и във връзка с разпространението на епидемията от COVID-19 и обявената от Световната здравна организация степен на спешност за общественото здраве от международно значение са изпратени...