Преустановят  се посещенията  на  децата  в  ДГ  „Приятели” – градинските  групи  и  детските  яслени  групи.

Поради  необходимост  от  предприемане  на  мерки  за  предотвратяване  и  ограничаване  на  разпространението  на  COVID – 19  и  на  други  вирусни  заболявания, с  цел  осигуряване  на  живота  и  здравето  на  децата, съобщаваме  на  всички  родители, че  от ...

Редуциране на курсовете на автобусите на Хеброс Бус обслужващи Община Куклен

За срок от две седмици се редуцират курсовете на автобусите на Хеброс Бус обслужващи Община Куклен. Информация за спрените курсове ще бъде осигурена на Автогара Родопи и на телефона на билетните каси: 032/657-828 Допълнителна...

Заповед № РД-01-124 / 13.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването относно въвеждане на противоепидемични мерки на територията на Република България

Заповед № РД-01-124 / 13.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването относно въвеждане на противоепидемични мерки на територията на Република...