Община Куклен в подкрепа на хората в нужда и под карантина

Със своя заповед  кметът Мария Белчева организира  екипи  за закупуване на продукти и лекарства за всички жители на общината поставени  под карантина. Екипите от общински служители  ще приемат заявки също и от самотни възрастни хора и  хора с  увреждания. Общинската...

Заповед №РД-01-139/19.03.2020 на Министъра на здравеопазването

Със Заповед № РД-01-139/19.03.2020г. министъра на здравеопазването се изменя Заповед РД-01-124/13.03.2020г., допълнена със Заповед № РД-01-131/17.03.2020г. като се създава нова точка 1а, с която: „Всички физически и юридически лица, които са собственици или управляват...

Препоръки за справяне със стрес при епидемия от коронавирус

Съвети на Световната здравна организация за справяне със стрес при епидемия от коронавирус Как да се справим със стреса по време на епидемия от коронавирус:   Как да помогнем на децата да преодолеят среса при евентуална епидемия от...

Агенция за Социално Подпомагане преустановява настаняването на нови потребители във всички специализирани институции и социални услуги от резидентен тип, държавно делегирана дейност

Агенция за Социално Подпомагане преустановява настаняването на нови потребители във всички специализирани институции и социални услуги от резидентен тип, държавно делегирана дейност. Уведомително писмо Заповед РД01-0497-16.03.2020...