Забрана за разгласяване на информация и лични данни относно положителни проби за COVID-19

Областният управител на област Пловдив забранява разгласяването на информация относно наличието на положителни проби за COVID-19 от други лечебни заведения, държавни институции, физически и юридически лица на територията на област Пловдив. Заповед РД-20-46 от...

Община Куклен набира доброволци

Уважаеми съграждани, Страната ни се намира в безпрецедентна ситуация, овладяването на която изисква личната ангажираност на всеки един от нас. Ресурсите на държавата и възможностите на общината са ограничени. Много хора имат нужда от помощ и подкрепа. Сред тях могат...

Заповед № 195 / 19.03.2020 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание за обявяване на извънредно положение,  във връзка със заповед № РД-01-139/19.03.2020 г. на министъра на...

Заповед № 188 / 18.03.2020 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание за обявяване на извънредно положение, във връзка със заповед № РД-01-124/13.03.2020 г. на министъра на...