Удължен е срокът за набиране на кандидати за длъжността ”Изпълнителен директор” на „МИГ Куклен – Асеновград“

Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Куклен – Асеновград“ съобщава, че е удължен срокът за набиране на кандидати за длъжността ”Изпълнителен директор” до 07.08.2020г. Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Куклен – Асеновград“ набира...