ПУП-ПРЗ за промяна предназначението на ПИ №1224-жил.застр., м-ст. „Пущалото“, с. Гълъбово

Съобщаваме Ви, чe проектът за ПУП-ПРЗ (Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване) за промяна предназначението на ПИ 1224 за ‘’жилищно застрояване’’, м-т ‘’Пущалото‘’, с.Гълъбово, община Куклен, област Пловдив е одобрен със Заповед...

ПУП-ПРЗ за промяна предназначението на ПИ №01461-жил.застр, м-ст. „Св. Петка“, с. Гълъбово

Съобщаваме Ви, чe проектът за ПУП-ПРЗ (Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване) за промяна предназначението на ПИ 01461 за ‘’жилищно застрояване’’, м-т ‘’Света Петка‘’, с.Гълъбово, община Куклен, област Пловдив е одобрен със Заповед...