ВАЖНО напомняне за фирмите и на гражданите, собственици на водовземни съоръжения за подземни води

Уважаеми съграждани, Министерството на околната среда и водите /МОСВ/ напомня на фирмите и на гражданите, собственици на водовземни съоръжения за подземни води (кладенци, сондажи, герани, каптирани извори, дренажи и др.), че до 27 ноември 2020 г. могат да регистрират...