Открит обществен достъп до Уведомление за инвестиционно предложение

На основание на чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда ОБЩИНА КУКЛЕН ОБЯВЯВА открит обществен достъп до Уведомление за инвестиционно предложение „Разширение на производствената дейност на...

Списък на одобрените кандидати за преброители и контрольори

№ ОДОБРЕНИ КАНДИДАТИ  ПОЗИЦИЯ 1 Марияна Христева ПРЕБРОИТЕЛ 2 Стойна Згурова ПРЕБРОИТЕЛ 3 Свобода Чанкова ПРЕБРОИТЕЛ 4 Бахрие Юсеин ПРЕБРОИТЕЛ 5 Стефка Гечева-Ламбрева ПРЕБРОИТЕЛ 6 Йорданка Шумарова ПРЕБРОИТЕЛ 7 Стоилка Койчева ПРЕБРОИТЕЛ 8 Цветелина Лозанова...