Покана публично обсъждане Бюджет 2021 г. и Рамка Бюджет 2021

ПОКАНА за публично обсъждане на проекта на бюджет 2021 г. на Община Куклен   Кметът на Община Куклен – Мария Белчева, на основание чл. 84, ал. 6 от Закона за публичните финанси, кани  местната общност на 12 февруари 2021 г. /петък/ от 16.00 часа в заседателната...