Открит обществен достъп до Уведомление за инвестиционно предложение

На основание: чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда ОБЩИНА КУКЛЕН ОБЯВЯВА открит обществен достъп до Уведомление за инвестиционно предложение: „Нова физическа инфраструктура за електронна...

Обява за набиране на преброители и контрольори за преброяването на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 г.

Общинската преброителна комисия за община Куклен обявява процедура по набиране на документи за допълнителни преброители и контрольори за Преброяването на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 г. При предстоящото преброяване на населението ще бъдат...