Инвестиционен проект за обект: „Декоративен елемент на градското обзавеждане – скулптура”

Община Куклен – област Пловдив съобщава на основание чл.10а, ал.6 от Раздел VІ на НАРЕДБА № 9 ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМИ СЪОРЪЖЕНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КУКЛЕН – ПЛОВДИВ на ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КУКЛЕН, във връзка с чл.56 и чл.57 от Закона за...