Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Куклен 2021-2024 година

Община Куклен уведомява и предоставя възможност на заинтересованите лица в законоустановения срок от 14 дни, да направят своите писмени предложения и възражения по проект: Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Куклен...

Програма за управление на отпадъците на територията на община Куклен 2021-2024 година

Община Куклен уведомява и предоставя възможност на заинтересованите лица в законоустановения срок от 14 дни, да направят своите писмени предложения и възражения по проект: Програма за управление на отпадъците на територията на община Куклен 2021-2024 година на e-mail:...