На 01.09.2021г. /сряда/ ще се извърши премахване на тополата, намираща се на кръстовището на ул. “Ал. Стамболийски“ и ул. “Славянска“

Уведомяваме Ви, че на 01.09.2021г. /сряда/ ще се извърши премахване на тополата, намираща се на кръстовището на ул. “Ал. Стамболийски“ и ул. “Славянска“ –  павилиона за продажба на закуски на Централен мост, гр. Куклен до Професионална гимназия по селско...