Програма за намаляване на риска от бедствия в Община Куклен за периода: 2021-2030 г.

На основание чл. 6д, ал. 1 от „Закон за защита при бедствия” в Община Куклен е изготвен проект на “ Програма за намаляване на риска от бедствия на територията на Община Куклен 2021-2030 година”. Във връзка с чл. 6д, ал. 2 от „Закон за защита при бедствия”,...