Покана до политическите партии за консултации за определяне състава на секция за гласуване с подвижна избирателна кутия в община Куклен

Покана до политическите партии за консултации за определяне състава на секция за гласуване с подвижна избирателна кутия в община Куклен