ЗАПОВЕД № 931 / 23.11.2021 г.

ЗАПОВЕД № 931 / 23.11.2021 г.   На основание чл. 44, ал. 2, във връзка с чл. 44, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 99б, ал. 1 и ал. 2 от Закона за гражданската регистрация, във връзка с постъпила в Общинска...