Открит обществен достъп до Уведомление за инвестиционно предложение

 На основание чл. 4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната средa ОБЩИНА КУКЛЕН ОБЯВЯВА открит обществен достъп до Уведомление за инвестиционно предложение Смяна предназначението на земеделска земя за жилищно...