График за приемане на заявления -декларации на социалния работник за 08.2022

Агенция за социално подпомагане График за приемане на заявления-декларации в кметство гр. Куклен на социалния работник г-жа Мария Атанасова от 09:00 до 17:00 ч. дати: 1,2,3,5,11,12,16,17,22,23,25,26,29,31.08.2022 год. Извън посочените в графика дни...