Открит обществен достъп до Уведомление за инвестиционно предложение

На основание: чл. 6, ал. 10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда ОБЩИНА КУКЛЕН ОБЯВЯВА открит обществен достъп до Уведомление за инвестиционно предложение „Жилищно застрояване – 10 броя УПИ“ в ПИ...

Заповед № 727/10.08.2022 г. на кмета на община Куклен за определяне на местата за обявяване на предварителните избирателни списъци

ЗАПОВЕД № 727 Куклен, 10.08.2022 г. На основание чл. 44, ал. 1, т. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА и  чл. 41, ал. 3 от Изборния кодекс, във връзка с произвеждане на избори за народни представители за Народно събрание на 02.10.2022 г., НАРЕЖДАМ: Определям местата, на които да...