Скулптурът Ангел Каравланов преобрази фасадите на детската градина и училището в Куклен

Ангел Каравланов – художник и скулптор, преобрази още една фасада на детска градина и училище.Този път с красиви графити се сдоби детската градина „Приятели“ и ОУ“Отец Паисий“ в гр.Куклен На стените на детското заведение се появиха приказни и анимационни герои,...

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ГОДИШИНИЯ ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА И НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ НА ОБЩИНА КУКЛЕН ЗА 2021 г.

На основание чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси и чл. 44, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Куклен,...

Конкурс за длъжност Финансов контрольор

Заповед за откриване на конкурс за Финансов контрольор Списък с допуснатите кандидати Система за определяне на резултатите Извлечение от протокол окончателни резултати...