Обява за свободно работно място в Община Куклен по Програма „Старт на кариерата“

Община Куклен обявява  свободно работно място по Програма „Старт на кариерата“ Информация за Програма „Старт на кариерата“: Обект на програмата са младежи до 29 г. без трудов стаж по специалността, които са завършили висше образование (дипломирани) и са регистрирани в...

Община Куклен ще продължи да изпълнява дейностите по проект „Осигуряване на топъл обяд в Община Куклен”.

ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ-НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ПРОЦЕДУРА ЗА ДИРЕКТНО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ BG05FMOP001-5.001 „3.1 – ТОПЪЛ ОБЯД В...