провеждане на консултации по Доклад за Екологична оценка на Предварителен проект на ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА КУКЛЕН, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ

На основание чл.20, ал.1, т.1 от Наредбата за ЕО е открита процедура за провеждане на консултации по изготвения доклад за екологична оценка на ОУП на община Куклен 1. Информация за възложителя: Община Куклен, гр.Куклен, ул. “Александър Стамболийски” № 43 Лица за...

Заявления за гласуване в изборите за народни представители на 02.10.2022 г.

Уважаеми съграждани, Във връзка с произвеждането на избори за народни представители на 02.10.2022г. Ви уведомяваме за следното: Срокът за подаване на заявления за вписване в избирателните списъци по настоящ адрес е до 17.09.2022г. /включително/ Избиратели с трайни...