Община Куклен организира автобус до Кукленския манастир „Св. Св. Козма и Дамян“ на храмовият празник на манастира.

По случай храмовия празник на Кукленския манастира „Св. Св. Козма и Дамян“ Ви информираме, че автобус ще има на 01.11.2022г. /вторник/ от 08:30 ч. Тръгването ще е от обръщалото в близост до сградата на Община Куклен. Храмовия празник  на Кукленския манастир „Св....

ВАЖНО напомняне за фирмите и на гражданите, собственици на водовземни съоръжения за подземни води

Община Куклен, съвместно с Басейнова дирекция “Източнобеломорски район“ Пловдив,  Ви уведомяват за задълженията на гражданите, които имат кладенци, сондажи, герани и други съоръжения за задоволяване на собствени потребности, разположени в границите на населените места...

Заповед № 1049/26.10.2022 г. на Кмета на община Куклен за определяне на границите на райони

Заповед № 1049/26.10.2022 г. на Кмета на община Куклен за определяне на границите на райони, в които се извършват услугите по сметосъбиране, сметоизвозване, обезвреждане на битови отпадъци в депа или други съоръжения и поддържане чистотата на териториите за обществено...

Концерт в Куклен по повод Деня на будителите – 1 ноември

Програмата включва рецитал със стихотворения за народните будители и песни на децата от детска градина ”Приятели”. Малките таланти от музикална школа “Музичко“ с ръководител Валентина Трендафилова ще са радост за сетивата с музикалните си изпълнения от своя...