Одобрено проектно предложение: „Закупуване на нов лекотоварен автомобил за разнос на храна”

Община Куклен е с одобрено проектно предложение с наименование: „Закупуване на нов лекотоварен автомобил за разнос на храна” по Целева програма „Патронажна мобилност за доставка на топъл обяд“, финансирана от Фонд „Социална закрила“ към Министерството на труда и...