Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 29 за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в предучилищна възраст в общинските детски градини и училища на територията на община Куклен

Проект на Наредба за изменение на Наредба 29 Предварителна оценка – Наредба 29 Мотиви за изменение на Наредба 29 Заявление към Наредба 29 Справка постъпили...

Всички автобусни спирки в Куклен ще бъдат именувани

Вече са готови проектите за обновяване на автобусните спирки в град Куклен. Първите четири спирки в града ще получат своите имена по повод националния празник – 3 март. Те ще носят имената на национални герои и на бележити и известни българи. Ликовете на Христо...