Покана от кмета на община Куклен до политическите партии и коалиции за определяне съставите на СИК и ПСИК

ДО РЪКОВОДСТВАТА НА ПАРЛАМЕНТАРНО ПРЕДСТАВЕНИТЕ ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ:   КОАЛИЦИЯ „ГЕРБ-СДС” КОАЛИЦИЯ „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА” ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ’’  ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ” КОАЛИЦИЯ  „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ’’ КОАЛИЦИЯ „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ” КОАЛИЦИЯ...

Oбществено обсъждане на окончателен проект-доработка на ОУП на Община Куклен и на доклад за екологична оценка (ЕО) и всички приложения към него

Община Куклен на основание чл. 127, ал. 1 от Закона за устройство на територията, чл. 21, ал. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми  и във връзка с чл. 81, ал. 1, т. 1 от Закона за опазване на околната среда,...