Заявления за гласуване в изборите за народни представители на 02.04.2023 г.

Уважаеми съграждани, Във връзка с произвеждането на избори за народни представители на 02.04.2023г. Ви уведомяваме за следното:   Срокът за подаване на заявления за вписване в избирателните списъци по настоящ адрес е до 18.03.2023г. /включително/ Избиратели с...

Съобщение във връзка с приема на заявления за гласуване

Уважаеми съграждани,   Уведомяваме Ви, че предвид  изтичане на крайния срок за приемане на заявления за гласуване с подвижна избирателна кутия, заявления за вписване в избирателния списък  по настоящ адрес и заявления-декларации за издаване на удостоверения за...

Електронно заявление за гласуване по настоящ адрес

Уважаеми съграждани, уведомяваме Ви, че можете да подадете електронно заявление за гласуване по настоящ адрес, ако населеното място на настоящия Ви адрес е различно от населеното място на постоянния Ви адрес, чрез интернет страницата на ГД ГРАО на адрес:...

Справка за номер и адрес на избирателна секция

Уважаеми съграждани, уведомяваме Ви, че всеки избирател може да направи справка за номера и адреса на избирателната си секция на интернет страницата на ГД „ГРАО“ към МРРБ на...

Заповед на кмета на община Куклен за определяне на местата за поставяне на агитационни материали

ЗАПОВЕД  № 108 от 20.02.2023 г.   Относно:  Определяне на местата за поставяне на агитационни материали в населените места на Община Куклен, във връзка с произвеждане на избори за народни представители за Народно събрание на 02.04.2023 г.   На основание чл....