Разяснителна кампания за гласуването на изборите за Народно събрание на 2 април 2023

  Гласуване по настоящ адрес с хартиена бюлетина и с машина   Гласуване на избиратели с увредeно зрение или със затруднения в придвижването с хартиена бюлетина и с машина   Радио клипове за гласуване по настоящ адрес с хартиена бюлетина и за гласуване с...