Заповед на заместник-кмета на община Куклен за образуване на секция за гласуване с подвижна избирателна кутия

Заповед № 172 от 18.03.2023 г.   Относно:  Образуване на секция за гласуване с подвижна избирателна кутия в изборите за народни представители на 02.04.2023 г. На основание с чл. 44, ал. 1, т. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА,  чл. 8, ал. 2, ал. 3 и ал. 4 от Изборния...