Анализ на потребностите и Предложение за планирането на социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет

В съответствие с изискванията на Закона за социалните услуги и Наредбата за планиране на социалните услуги, Община Куклен изготви Анализ на потребностите от социални услуги на общинско и областно ниво и Предложение за планираните социални услуги общинско и областно...