Заповед №310 от 12.05.2023 г. на Кмета на Община Куклен

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 405а от Изборния кодекс /ИК/, във връзка с чл. 396 от ИК и § 1, т. 4, б. „а” и б. „б” от ДР на ИК, във връзка с чл. 99б от Закона за гражданската регистрация /ЗГР/, във...

Oбщина Куклен организира пролетен класически концерт и две изложби на открито

Класическите произведения ще бъдат в изпълнение на  школата по пиано към Народно читалище „Н. Вапцаров – 1909“ –гр. Куклен с ръководител Валентина Трендафилова и вокална група „Музичко“, както и  гост- изпълнители. В концерта ще вземат участие и ученици от...