Конкурс за възлагане на дейности по маркиране на насаждения предвидени за сеч и за ползване на дървесина и недървесни горски продукти включени в обект №2301

Заповед 575/01.09.2023 г. за откриване на процедура Документация Таксиционни описания Обновено на 19.09.2023 г. Заповед 610 от 19.09.2023...

Община Куклен е кандидатствала и спечелила всички видове социални проекти, финансирани от Европейските фондове

Община Куклен е кандидатствала и спечелила всички видове социални проекти, финансирани от европейските фондове. Последният такъв е „Бъдеще за децата на община Куклен“ по програма „Развитие на човешките ресурси“, съобщи за кметът на общината...