Пръскане срещу комари, бълхи и кърлежи с препарат „Матерцид Микро” на 12.09.2023 г.

Уважаеми съграждани, Уведомяваме Ви, че на дата 12.09.2023 г. /вторник/ от 18:00 ч. ще се извърши пръскане срещу комари, бълхи и кърлежи с препарат ”Матерцид Микро” на зелените площи на територията на  гр. Куклен. Информираме Ви, че обработените площи са с карантинен...

Проект РЕГЕНЕРАЦИЯ

Проектът РЕГЕНЕРАЦИЯ изследва и стимулира природно базираните решения в индустриални територии Инициативата започва със серия от изследователски разходки, професионален форум и ще завърши с пилотна услуга, демонстрираща на практика потенциала на кръговата икономика в...

Нова туристическа маркировка свързва Куклен и манастирът „Св.Св.Козма и Дамян“

Община Куклен продължава  екоинициативата за подновяване на туристическите маркировки, указващи екомаршрутите на територията на община Куклен.  В Деня на Съединението на България в рамките на кампанията бе завършена успешно и новата с маркировка до Кукленския...

На 9 септември / събота/ читалище Пробуда в село Яврово ще отбележи своята 100 годишнина.

Точно преди век, явровският духовник и просветен деец Борис поп Харалампиев с група ентусиазирани младежи учредява първото читалище в селото. Наричат го „Пробуда“. В селцето започва да кипи просветна дейност, основан е местен театър, който подкрепя традициите от...

Покана за публично обсъждане на годишния отчет за изпълнението на бюджета и на сметките за средства от Европейския сюъз на община Куклен за 2022 г.

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ГОДИШНИЯ ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА И НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЮЪЗ НА ОБЩИНА КУКЛЕН ЗА 2022 г.   На основание чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси и чл. 44, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за...