Открит обществен достъп до Уведомление за инвестиционно предложение

 На основание чл. 6, ал.10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда ОБЩИНА КУКЛЕН ОБЯВЯВА открит обществен достъп до Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на склад за селскостопанска продукция,...