Всяка минута е ценна! Научи симптомите на инсулта.

Асоциацията за инсулт и афазия стартира национална кампания по повод 29 октомври, Световния ден за борба с инсулта За пореден път община Куклен се включва в национално значима кампания в областта на здравеопазването. Общинската администрация на града безрезервно...

Открит обществен достъп до Уведомление за инвестиционно предложение

На основание: чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда ОБЩИНА КУКЛЕН ОБЯВЯВА открит обществен достъп до Уведомление за инвестиционно предложение „Складова база за промишлени стоки и обществено...