Актуализирана информация по чл. 116д, ал. 1 от ЗООС за засегнатата общественост, в случай на голяма авария за ПСВРП и ПСНРП

Уважаеми съграждани,     В изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда /ЗООС/, КЦМ АД, Пловдив, класифицирано, като предприятие с висок рисков потенциал, е публикувало на своята интернет страница „Актуализирана информация по чл. 116д, ал....