Tестове за техническа годност на системата BG ALERT

Във връзка с реализирана система от ГД „Пожарна безопасност и защита на населението”-МВР за клетъчно излъчване и разпространение на съобщения и предупреждение на населението BG ALERT, ще бъдат проведени тестове за техническа годност на системата на регионален принцип,...