16 НОЕМВРИ МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА ТОЛЕРАНТНОСТТА

Най-малките възпитаници на СУ”Отец Паисий” от подготвителните групи, заедно със своите преподаватели и ръководството на училището показаха своята толерантност и грижа за бездомните кучета в град Куклен, като дариха храна и одеала на опашатите непознати. Специален гост...

Проект на план-сметка за таксата за битови отпадъци за 2024 г.

Уведомяваме Ви, че съгласно чл. 66, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси и чл. 10 от Наредба № 10 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в Община Куклен, е открито производството по приемане на План-сметка за годишния размер на...