Посланията на есенния лист

ДГ “Приятели” и тяхното участие в националната кампания по Безопасност на движение по пътищата, инициирана от Националния дворец на децата. Децата от детското заведение подаряваха на водачите на преминаващите превозни средства послания изписани на листчета. Напомняха...