Публични търгове с тайно наддаване за продажба на имоти – общинска собственост

Кметът на Община Куклен откри публични търгове с тайно наддаване за продажба  и отдаване под наем на следните имоти – частна общинска собственост, за следните начални тръжни цени: I. ПРОДАЖБИ В ГР.КУКЛЕН, ОБЩИНА КУКЛЕН: 1. Поземлен имот № 32.101, площ – 297 кв.м.,...