Световен ден на водата 22 март

Община Куклен съвместно с Регионалната инспекция по околната среда и водите – Пловдив и Българско дружество за защита на птиците организираха съвместно мероприятие по поречието на р. Марица по случай Световен ден на водата 22 март. В мероприятието активно участие...