В Община Куклен стартираха планови ремонти на уличната и градската инфраструктура.

Завършиха работите по ул. „Шипка“, където беше извършена подмяна на водопровода и газификацията на улицата, също така се изградиха нови тротоари, бордюри и подстъпи към гаражите. В момента се извършва основен ремонт на ул. „Стръмна“, като се...

Сметище в Куклен ще се превърне в „Медоносна гора“

На мястото на нерегламентирано сметище по пътя от Куклен за село Руен ще разцъфти медоносна гора. Инициативата е на община Куклен и ще се реализира в седмицата на гората от 1-ви до 7-ми април. Това е първата от поредицата дейности за по-зелено бъдеще на общината...

Открит обществен достъп до Уведомление за инвестиционно предложение

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда ОБЩИНА КУКЛЕН ОБЯВЯВА открит обществен достъп до Уведомление за инвестиционно предложение ”Промяна на земеделското предназначение на имота съгласно...

Преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда.

Решение № ПВ-37-ПР/2024 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на ИП „Жилищно строителство и изграждане на сондажен кладенец“ в ПИ с идентификатор 18277.1.60 м. „Азаните“ с. Гълъбово,...

Световен ден на водата 22 март

Община Куклен съвместно с Регионалната инспекция по околната среда и водите – Пловдив и Българско дружество за защита на птиците организираха съвместно мероприятие по поречието на р. Марица по случай Световен ден на водата 22 март. В мероприятието активно участие...