Покана и дневен ред за редовна сесия на 26.04.2024 г.

Изх. № 68/17.04.2024 г. На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 и чл.25, т.1 от ЗМСМА, СВИКВАМ Общинските съветници на заседание, което ще се проведе на 26.04.2024 г. /петък/ от 14:00 часа в залата на ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КУКЛЕН находяща се на ул. „Ал. Стамболийски” № 43 ДНЕВЕН...

Заповед на кмета на община Куклен за определяне на местата за обявяване на предварителните избирателни списъци

ЗАПОВЕД№ 214 от 16.04.2024 г. На основание чл. 44, ал. 1, т. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА и  чл. 41, ал. 3 от Изборния кодекс, във връзка с произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за Народно събрание  на 09.06.2024 г.,...

Заповед на кмета на община Куклен за образуване на избирателните секции на територията на общината

ЗАПОВЕД № 213 от 16.04.2024 г. На основание чл. 44, ал. 1, т. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 2 от Изборния кодекс, във връзка с Указ № 100 за насрочване на избори за членове на Европейския парламент от Република България и с Указ № 102 за насрочване на избори...