Открит обществен достъп до Уведомление за инвестиционно предложение

На основание: чл. 6, ал.10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда ОБЩИНА КУКЛЕН ОБЯВЯВА открит обществен достъп до Уведомление за инвестиционно предложение Изграждане на ферма за отглеждане на рибна продукция в...

Открит обществен достъп до Уведомление за инвестиционно предложение

На основание чл. 4, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда ОБЩИНА КУКЛЕН ОБЯВЯВА открит обществен достъп до Уведомление за инвестиционно предложение Смяна предназначението на земеделска земя за жилищно...

Съобщение от ВИК Пловдив

„ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ“ ЕООД – Пловдив, уведомява гражданите на община Куклен, че във връзка с настъпване на летния сезон, очертаващото се ранно засушаване  и започването на селскостопанските кампании, с цел да се  избегне режим на водоподаване, е...