Проект за ПУП-ПРЗ (Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване) с ВиК схема за захранване на ПИ № 71 с НТП-,,друга селищна територия”  и ПИ №66 с НТП-,,друга селищна територия”, масив 15, м.”Ханъм кайнак”, землище на с.Цар Калоян, община Куклен, област Пловдив

О Б Я В А По реда на АПК, Ви съобщаваме, че е издадена Заповед №294 от 16.05.2024г., за одобряване на проект за ПУП-ПРЗ (Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване) с ВиК схема за захранване на ПИ № 71 с НТП-,,друга селищна територия”  и ПИ №66...

Детско парти, деца с костюми на любим герой и безплатен сладолед за Деня на детето в Куклен

За поредна година Община Куклен организира вълшебен празник за деня на детето-1 юни. От администрацията са подготвили разнообразни и интересни атракции за децата с развлекателен, спортен, арт и познавателен характер с много награди и сюрпризи. В програмата за празника...