Публични търгове с тайно наддаване за продажба  и отдаване под наем на имоти и вещи – частна общинска собственост

Кметът на Община Куклен откри публични търгове с тайно наддаване за продажба  и отдаване под наем на следните имоти и вещи – частна общинска собственост, за следните начални тръжни цени:   I. ПРОДАЖБИ В С. ЦАР КАЛОЯН, ОБЩИНА КУКЛЕН: Поземлен имот с идентификатор...