Сумата е за пътни инфраструктури във връзка с изпълнението на два инвестиционни проекта в общината

Министерството на иновациите и растежа (МИР) ще предостави над 2.5 млн. лв. за пътни инфраструктури в Община Куклен. Това стана ясно в сряда след заседание на Министерския съвет. На него бяха взети решения за одобряване на финансирането на публични общински инфраструктури по реда на Закона за насърчаване на инвестициите (ЗНИ).

Първата инфраструктура е на стойност над 1 млн. лв. Финансирането е във връзка с изпълнението на сертифицирания по ЗНИ инвестиционен проект „Технологично интегриране към КЦМ АД“ в гр. Куклен. Инвестицията на компанията е в размер на над 41 млн. лв.

Новата инфраструктура ще бъде собственост на общината. Тя ще облекчи натовареното движение, ще подобри транспортното обслужване и ще се повиши качеството на транспортните комуникации. Новият път ще осигури благоприятни условия за движение, по-безопасна и бърза транспортна връзка до гр. Куклен.

Стойността на втората пътна инфраструктура в общината е над 1,5 млн. лв. и е за „Инфраструктурно осигуряване на промишлено търговска зона Куклен, местност „Капсида“.

Тя се изгражда във връзка с изпълнението на сертифицирания по ЗНИ инвестиционен проект „Предприятие за производство на електрически велосипеди“ в Индустриална зона Капсида на „Е-Велокс“ ООД. Инвестицията по проекта е за над 28 млн. лв. и като резултат от него ще бъдат разкрити 330 нови работни места.

Изграждането и оптимизирането на техническата инфраструктура в промишлената зона на Куклен е от изключителна важност както за улесняване работата на предприятията, движението на работниците и служителите в зоната и  жителите на община Куклен, така и за привличане на нови инвеститори в региона.